เป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนธุรกิจไทย

กรมการค้าต่างประเทศมีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนธุรกิจไทยที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน (Afta) เป็น 70 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 63.04 ในปี 2560 งานของเราคือเพื่อให้คนไทยรู้ว่าพวกเขามีโอกาสที่จะส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนด้วยแรงจูงใจด้านภาษีตามข้อตกลงของอฟตา

นายอดุลย์โชติสินศักดิ์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์กล่าว Adul กล่าวว่าหากธุรกิจส่งออกโดยไม่มีการรับรองว่าสินค้าของตนมาจากประเทศไทยจะไม่มีสิทธิ์ลดภาษีภายใต้ Afta กรมมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ข้อความให้กับธุรกิจไทยว่าหากต้องการส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนและได้รับประโยชน์จากมาตรการภาษีอรรถคดี Afta พวกเขาจะต้องมีหนังสือรับรองแหล่งกำเนิด