ฝ่ายบริหาร อสมท ชี้แจงปมดีเบต

กรรมการผู้อำนวยใหญ่ บมจ.อสมท ชี้แจงกรณีมีข่าวปลดพิธีกรรายการดีเบตเลือกตั้ง 2562 ระบุอาจมีความคลาดเคลื่อนในข้อมูล

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยใหญ่ บมจ.อสมท ชี้แจงกรณีมีข่าวการปลดพิธีกรรายการดีเบตเลือกตั้ง 2562 ว่า อาจมีความคลาดเคลื่อนในข้อมูล จึงใคร่ขอเรียนดังนี้

1) อสมท มีการทำโครงการรายการสดดีเบต จำนวน 4 ครั้ง เพื่อรณรงค์ให้คนไทยได้ทราบถึงแนวคิดนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ ในวันที่ 21, 28 กุมภาพันธ์ และ 7, 14 มีนาคม 2562 ซึ่งฝ่ายบริหารได้ให้แนวคิดและกรอบการจัดรายการให้มีความเป็นกลาง มีความเท่าเทียมกัน และมีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างจากสถานีแห่งอื่นๆ โดยมีผู้ดำเนินรายการ ได้แก่ คุณอรวรรณ ชูดี (กริ่มวิรัตน์กุล) และคุณวีระ ธีรภัทร

• ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 : หัวข้อ “ประชันวิสัยทัศน์พรรคการเมือง” เชิญผู้แทนพรรคการเมืองมาร่วมแสดงความเห็น

• วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 : หัวข้อ “คนใหม่ การเมืองใหม่” เชิญผู้สมัครรุ่นใหม่ของแต่ละพรรคการเมืองมาร่วมแสดงแนวคิด

• วันที่ 7 มีนาคม 2562 : หัวข้อ “สวัสดิการรัฐ ฝันเฟื่อง…เรื่องจริง” จะเชิญนักธุรกิจ พ่อค้าแม่ค้า และตัวแทนผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาร่วมแสดงความคิดเห็น

• วันที่ 14 มีนาคม 2562 : หัวข้อ “ประเทศไทย…หลังเลือกตั้ง” จะเชิญแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์

2) หลังจากการจัดรายการดีเบต ทีมงานได้มีการประชุมหารือ ประเมินผลและวิเคราะห์การจัดรายการทุกครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพของรายการ ซึ่งใน 2 ครั้งแรก การจัดรายการอาจมีบางจุด ที่ไม่ค่อยไหลลื่น ซึ่งเป็นเรื่องปกติของพิธีกรรายการสด สำหรับการจัดรายการครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นเรื่อง “สวัสดิการแห่งรัฐ” ผมได้เชิญผู้บริหารสำนักข่าวไทยมาหารือ และปรึกษาว่า ในรายการดีเบตที่ต้องพูดถึงเรื่องสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจและการเงินการคลังของชาติ อาจจะให้พิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านข่าวเศรษฐกิจมาสลับกับพิธีกรเดิม เพื่อสร้างความหลากหลายของรายการ และให้กลับมาเสนอแนวทางอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม ส่วนการดีเบตครั้งสุดท้ายในวันที่ 14 มีนาคม รวมทั้งในการรายงานผลคะแนนในวันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่ปิดหีบเลือกตั้งไปจนนับคะแนนเสร็จ ก็ยังใช้พิธีกร 2 คนเช่นเดิม

3) ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ อสมท ผมตระหนักดีว่า จรรยาบรรณและเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น การทำงานของ อสมท ฝ่ายบริหารจึงให้อิสระแก่ทีมงานข่าว และจะไม่ก้าวล่วงหรือแทรกแซงแต่อย่างใด

ในนามของฝ่ายบริหารจึงขอยืนยันว่า มิเคยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ปลดพิธีกรรายการและแทรกแซงสื่อตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด พิธีกรทั้งสองยังคงจัดรายการได้ตามปกติใน อสมท ทั้งจัดรายการวิทยุและรายการข่าวโทรทัศน์เช่นเดิม

จึงขออภัยในความคลาดเคลื่อนของการสื่อความ และขอน้อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ อสมท จะมีการประชุมหารือร่วมกันกับพิธีกรทั้งสองและทีมงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพรายการให้ผู้ชมอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะดำเนินรายการดีเบตต่อไปตามแผนงานที่วางไว้ล่วงหน้า