ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับการจัดฟันแบบใส invisalign

ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับการจัดฟันแบบใส invisalign เนื่องจากเครื่องมือจัดฟันแบบใสส่วนใหญ่ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยคิดให้
บางคนจึงเข้าใจว่า การจัดฟันแบบใส เป็นการจัดฟันด้วยคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ของทันตแพทย์ ทำที่ไหนแผนการรักษาก็คงเหมือนกัน มีคอมพิวเตอร์คิดให้เหมือนกัน เครื่องมือก็ทำจากบริษัทเดียวกัน จึงไม่จำเป็นต้องเลือกหมอ ยังไงก็คงเหมือนกันหมด

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นนี้คือ คุณแค่ได้ชิ้นงานที่มาจากบริษัทเดียวกัน แต่ผลการจัดฟันอาจไม่เหมือนกัน

สิ่งที่คอมพิวเตอร์ยังทำไม่ได้
แม้คอมพิวเตอร์ จะสามารถสร้างแบบจำลองการเคลื่อนฟัน ตั้งแต่ต้นจนจบได้

แต่เมื่อเอาเครื่องมือมาใส่จริงๆ การตอบสนองต่อการรักษา ของร่างกายแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์ไม่รู้ ดังนั้นจึงไม่ได้หมายความว่า ฟันของเรา จะต้องเคลื่อนตามแบบจำลองคอมพิวเตอร์เสมอไป

ซึ่งตรงนี้เอง ที่ความรู้และประสบการณ์ของทันตแพทย์ จะมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการรักษา

ทันตแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัย วางแผนการรักษา ดูความสมเหตุสมผล ของสิ่งที่คอมพิวเตอร์คิดให้ และคอยแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น หากฟันไม่เคลื่อนตามแบบจำลองคอมพิวเตอร์ หรือมีปัญหาอย่างอื่น

ดังนั้น ถ้าคุณอยากจัดฟันแบบใส การเลือกทันตแพทย์ผู้ให้บริการ จึงอาจเป็นเรื่องสำคัญ

หลักการทำงาน ของเครื่องมือแบบใส
เครื่องมือจัดฟันแบบใส มีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกใสรูปร่างเหมือนฟัน เมื่อใส่ครอบลงบนฟันก็จะมองเห็นได้ยาก แต่ถ้าสังเกตดีๆ ก็จะมองเห็น ไม่ใช่มองไม่เห็นเลย

เครื่องมือจัดฟันแบบใส จะถูกผลิตขึ้นเป็นของแต่ละคนโดยเฉพาะ มีหลายชิ้นตลอดการรักษา คนไข้จำเป็นต้องใส่ วันละไม่ต่ำกว่าวันละ 20-22 ชั่วโมง เปลี่ยนชิ้นใหม่ประมาณทุก 2 สัปดาห์

หลักการทำงาน ของเครื่องมือแบบใสก็คือ “ใช้ความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย” ระหว่างจุดต่อจุดในเครื่องมือแต่ละชิ้น โดยแผ่นพลาสติกใสด้านที่สัมผัสกับฟันจะค่อยๆ ส่งแรง เพื่อเคลื่อนฟันไปสู่ตำแหน่งที่กำหนดไว้

จากนั้นจึงเปลี่ยนเครื่องมือชิ้นใหม่ ตามคำแนะนำของทันตแพทย์ จนฟันเคลื่อนไปสู่ตำแหน่งที่ต้องการในที่สุด

เครื่องมือจัดฟันแบบใส ปัจจุบันมีหลายยี่ห้อ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

เครื่องมือแบบใส ผลิตในประเทศ
เครื่องมือแบบใส ที่ผลิตโดยแลปทันตกรรมในประเทศ ราคามักไม่แพง เนื่องจากใช้วิธีจำลองการเคลื่อนฟันในแบบปูน

ทันตแพทย์จะพิมพ์ปากคนไข้ แล้วส่งแบบพิมพ์ฟันปูนไปให้แลปผู้ผลิต ช่างทันตกรรมจะปรับตำแหน่งฟันในแบบปูน ตามที่ทันตแพทย์กำหนด แล้วนำไปเป็นแบบในการอัดแผ่นพลาสติกใสลงไป เพื่อทำชิ้นงานเครื่องมือจัดฟันแบบใส

จากนั้นจึงส่งกลับมาให้คนไข้ใส่ โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้ดูแลและคอยให้คำแนะนำ จนฟันเคลื่อนไปสู่ตำแหน่งที่กำหนดไว้ในเครื่องมือ เมื่อจะเคลื่อนฟันอีก ทันตแพทย์ก็จะพิมพ์ปากคนไข้ใหม่ แล้วส่งไปทำชิ้นงานใหม่ ทำแบบนี้หลายครั้งจนฟันเคลื่อนไปอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ

เครื่องมือแบบใส จากต่างประเทศ
เครื่องมือแบบใส ยี่ห้อที่มาจากต่างประเทศ มีหลายยี่ห้อ มาจากหลายประเทศ ส่วนใหญ่มักมีราคาแพง เนื่องจากเป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3D และเครื่องจักรในการผลิต ต้นทุนจึงสูงกว่า

การที่ใช้เครื่องจักรผลิต คุณภาพและความประณีตของชิ้นงาน จึงสูงตามไปด้วย บางยี่ห้อมีการใช้อุปกรณ์เสริม เพื่อช่วยให้แผ่นพลาสติกใส สามารถเคลื่อนฟันที่ซับซ้อนได้มากขึ้น