ความผันแปรทางพันธุกรรม

ยาที่มีเป้าหมายที่ตัวรับเหล่านี้เพิ่งถูกนำมาใช้ในการรักษาความวิตกกังวลและความผิดปกติทางอารมณ์ดังนั้นการค้นพบเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่ามันอาจเป็นสิ่งสำคัญในอนาคตที่จะทราบว่ายีนชนิดใดที่บุคคล พื้นที่สมองที่เฉพาะเจาะจงซึ่งลดจำนวนตัวรับ ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำคัญสำหรับการบูรณาการข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกที่มาจากร่างกายพร้อมกับข้อมูลความรู้ที่ประมวลผลในพื้นที่อื่น ๆ

เพื่อสร้างความรู้สึกและการรับรู้ตนเองและเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ การค้นพบใหม่นี้แสดงให้เห็นว่าการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา (CBT) เหล่านั้นมุ่งเน้นไปที่การควบคุมความรู้สึกจากร่างกายสามารถช่วยผู้ป่วยที่ใช้ยา SSRI ไม่ได้ผล ผู้คนจำนวนหนึ่งในสามที่ได้รับผลกระทบจากความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าไม่ตอบสนองต่อยาต้านซึมเศร้าดังนั้นเราจำเป็นต้องหาวิธีการรักษาที่ดีขึ้นเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเขา ความแตกต่างใน DNA ของเราอาจช่วยทำนายว่าเราจะตอบสนองต่อยาเหล่านี้ได้ดีและเราต้องการวิธีการที่แตกต่างกันซึ่งสามารถประเมินได้โดยใช้การทดสอบทางพันธุกรรม